Zielonogórski Klaps

Wyniki Konkursu 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach o statuetkę Klaps 2016 w trzech kategoriach:

  • Grand Prix czyli Klaps 2016 dla reżysera najlepszego polskiego  filmu fabularnego
  • Klaps 2016 za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym
  • Klaps 2016 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu reżyserowi lub aktorowi

 

13620851_1183681948319257_4120953133974339468_n

Do konkursu zakwalifikowano jedenaście polskich produkcji filmowych z lat 2015 – 2016:

Anatomia zła, reż. Jacek Bromski

Córki dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska

Czerwony pająk, reż. reż. Marcin Koszałka

Dzień babci, reż. Miłosz Sakowski

Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy, reż. Janusz Majewski

Gejsza, reż. Radosław Markiewicz

Intruz, reż. Magnus von Horn

Letnie przesilenie, reż. Michał Rogalski

Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska

Noc Walpurgi, reż. Marcin Bortkiewicz

Obce niebo, reż. Dariusz Gajewski

Wręczenie nagród filmowych KLAPS 2016 miało miejsce 9 lipca podczas uroczystej Gali Finałowej Festiwalu w Pałacu Wiechlice.

Z satysfakcją informujemy, że obradujące 9 lipca 2016 jury konkursowe w składzie dr Andrzej Buck, Bernd Buder, ks. prof. Andrzej Draguła, Łukasz Maciejewski przyznało następujące nagrody:

za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu – Marianowi Dziędzielowi – wybitnemu aktorowi kreującemu trzy postaci w tegorocznych filmach konkursowych: „Moje córki krowy”, „Gejsza”, „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. Ogłaszający werdykt jury Łukasz Maciejewski podkreślał szczególnie rolę artysty w obrazie „Moje córki krowy” w reżyserii Kingi Dębskiej – gościa Festiwalu, uczestniczącej w Gali Finałowej;

za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym – Annie Dymnej za wybitną kreację w filmie „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”;

Grand Prix czyli Nagrodę Filmową KLAPS 2016  dla reżysera najlepszego polskiego filmu fabularnego – Marcinowi Bortkiewiczowi za film „Noc Walpurgi”, ze szczególnym uwzględnieniem wybitnej kreacji Małgorzaty Zajączkowskiej. W imieniu reżysera nagrodę odebrała Małgorzata Zajączkowska, prezentująca na Festiwalu również drugi film „ Portret z pamięci”, również w reżyserii Marcina Bortkiewicza.

Nagrody wręczali Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska, przedstawiciel Wojewody Lubuskiego Elżbieta Świtała, Burmistrz Żar Danuta Madej wraz z Wiceburmistrzem Olafem Napiórkowskim.

Statuetki KLAPS 2016, autorstwa Anety Pabjańskiej – Moskwy, ufundował Burmistrz Miasta Żary oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Konkurs Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (ZFFiT) Kozzi Dymny Himilsbach o statuetkę Klaps 2016 w trzech kategoriach:

  • Grand Prix czyli Klaps 2016 dla reżysera najlepszego polskiego fabularnego filmu kina akcji. Będzie to Lubuska Nagroda Filmowa.
  • Klaps 2016 za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym.
  • Klaps 2016 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu reżyserowi lub aktorowi.

Regulamin:

1. Konkurs obejmuje polskie filmy fabularne kina akcji (kryminalne, gangsterskie, sensacyjne, prowincji) wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat (lata 2015-2016). Dopuszcza się również obrazy, które nie miały jeszcze oficjalnej prapremiery.

2. Do konkursu filmy mogą być zgłoszone przez producentów lub zaproszone przez organizatorów Festiwalu. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2016 roku. Filmy zrealizowane dowolną techniką zapisane w formacie DVD (w trzech kopiach) lub DCP.

3. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Dostarczenie kopii odbywa się na koszt zgłaszającego.

4. Zgłoszenie dokonywane być powinno poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do Biura Festiwalu (Zielona Góra ul. Wojska Polskiego 9 z dopiskiem Festiwal Kozzi Dymny Himilsbach).

5. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne pokazy podczas festiwalowych wydarzeń oraz podczas promocji Festiwalu.

6. Filmy zostaną zaprezentowane uczestnikom Festiwalu w formie projekcji. Filmy będą prezentowane podczas czterech dni Festiwalu, tj. 6-10 lipca 2016.

7. Jury Konkursu – powołane przez Organizatorów Festiwalu, złożone z przedstawicieli środowiska filmowego – przyzna Grand Prix czyli Klaps 2016 reżyserowi najlepszego polskiego fabularnego filmu kina akcji. Będzie to Lubuska Nagroda Filmowa (film wyłoniony spośród 12 filmów fabularnych wyselekcjonowanych przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu).

8. Jury oceniać będzie walory artystyczne prezentowanych obrazów.

9. Decyzja Jury – zatwierdzona przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu – jest ostateczna i nie wymaga wyjaśnień.

10. Jury przyzna również nagrodę – statuetkę za najlepszą drugoplanową kreację aktorską w polskim filmie fabularnym.

11. Organizatorzy Festiwalu przyznają statuetkę Klaps 2016 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu reżyserowi lub aktorowi.

12. Wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej Gali – 9 lipca 2016 w Pałacu w Wiechlicach.

13. Wszelkie powstałe spory rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

 

Reklamy