Media

Akredytacja prasowa upoważnia przedstawicieli mediów do:

– otrzymania materiałów prasowych
– wolnego wstępu na wszystkie płatne imprezy festiwalowe
– wstępu na zamknięte dla publiczności imprezy festiwalowe
– przeprowadzania wywiadów z gwiazdami i przyjaciółmi festiwalu
– wsparcia biura festiwalowego

Akredytacja prasowa jest:

– wydawana jedynie przez biuro festiwalowe
– imienna i może być weryfikowana z ważnym dowodem tożsamości
– przyznawana na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt pracy na rzecz profesjonalnej redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej lub internetowej
– udzielana maksymalnie trzem osobom z jednej redakcji

UWAGA! Akredytacje prasowe będą udzielane na miejscu w Biurze Festiwalu (Biblioteka Norwida). Prosimy o zabranie legitymacji prasowej lub innego dokumentu stwierdzającego wykonywanie pracy w mediach.

 

Materiały do pobrania:

logo festiwalu – Logotyp 3. ZFFiT

plakaty festiwalu – Plakat K. Szczyglewski  ; Plakat B. Czerniawski

informacja o festiwalu – pobierz

afisz festiwalu – pobierz

Reklamy